کاربرد یادگیری ماشین در پروژه های عمرانی

گروه Smartvid.io با استفاده از تکنیک یادگیری ماشین (Machine Learning) نرم افزاری ساخته اند که تصاویر هوایی برداشت شده از پروژه را تحلیل می کند و اطلاعات مفیدی را در اختیار افراد مربوطه قرار می دهد.