پل طبیعت عنوان نخستین پل غیرخودرویی در کشور و بزرگترین پل غیرخودرویی خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. این پل در نوع خود بی همتا است.

پل طبیعت ، از زیبایی های شهر تهران

پل طبیعت که یکی از زیبایی های تهران به شمار می رود و امروزه گردشگران خارجی و داخلی زیادی را به سمت خود جذب نموده است، در نوع خودش بزرگ ترین پل خاورمیانه می باشد که نام این پل به…