کاربرد گچ گیپتون در ساختمان سازی

کاربرد گچ گیپتون در ساختمان سازی

گچ گیپتون یا بتوگیپس، کالایی است پایه گچی، و ترکیبی است از گچ میکرونیزه ساختمانی مخصوص سفیدکاری و یکسری مواد افزودنی. گچ گیپتون نسبت به گچ معمولی از زمان گیرش اولیه و ثانویه بالاتری برخوردار است. به طوری که زمان…