پروفیل های ساختمانی آن دسته از پروفیل‌هایی هستند که در صنعت ساختمان سازی به کار می روند ، مانند در و پنجره‌های آلومینیومی

پروفیل چیست و چه کاربردی در صنعت ساختمان سازی دارد؟

در صنعت ساختمان‌ سازی مصالح مختلفی از جمله مصالح فلزی فراوانی به کار می‌روند که هرکدام از آنها با توجه به کاربرد خاص خود در بخش های متفاوتی از صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از مصالح فلزی…