وام ۱۴۰ میلیونی عامل گرانی مسکن شد

اخبار مسکن – در حالی که پس از راه اندازی صندوق مسکن یکم بارها اعلام شد سیاست دولت، تشویق به خرید مسکن از محل پس انداز است، شاهد افزایش وام مسکن از محل اوراق و درنتیجه گرانی مسکن بودیم. به…