استفاده از شیشه درنماکاری ساختمانها از دیربازمورد استفاده بوده است. شما رابا برخی از معروف ترین سازه های شیشه ای دنیا آشنا میسازیم.

معروف ترین سازه های شیشه ای دنیا (قسمت اول)

معماری مدرن، امروزه در حال پیشرفت بوده و هر روزه جذابیت بیشتری پیدا می کند. استفاده از شیشه در نماکاری ساختمان ها از دیرباز مورد استفاده بوده ولی امروزه شگفتی و جلوه بیشتری به فضای شهرها داده است. در این…

نمای ساختمان بخشی از طراحی خارجی ساختمان میباشد.از جمله پرکاربردترین نماهای ساختمانی می توان نمای سنگی، نمای آجری، نمای فلزی، نمای سیمانی و غبره را نام برد.

پرکاربردترین نماهای ساختمانی در صنعت ساختمان سازی

همان طور که می‌دانید طراحی ساختمان شامل دو بخش طراحی داخلی و طراحی خارجی می‌باشد. یکی از موارد مهم و قابل توجه در طراحی خارجی ساختمان و در مراحل انتهایی ساختمان سازی، استفاده از پوشش نمای مناسب برای ساختمان است….