نمای ساختمان بخشی از طراحی خارجی ساختمان میباشد.از جمله پرکاربردترین نماهای ساختمانی می توان نمای سنگی، نمای آجری، نمای فلزی، نمای سیمانی و غبره را نام برد.

پرکاربردترین نماهای ساختمانی در صنعت ساختمان سازی

همان طور که می‌دانید طراحی ساختمان شامل دو بخش طراحی داخلی و طراحی خارجی می‌باشد. یکی از موارد مهم و قابل توجه در طراحی خارجی ساختمان و در مراحل انتهایی ساختمان سازی، استفاده از پوشش نمای مناسب برای ساختمان است….