فناوری نانو در صنعت ساختمان سازی تقریبا در تمامی بخش‌های ساختمان نظیر اسکلت سازی، پوشش نما، سیستمهای داخلی و غیره کاربرد دارد.

فناوری نانو در صنعت ساختمان سازی

امروزه فناوري نانو به یکی از مهمترین شاخه‌هاي پیشرفت علم در بسیاري از زمینه‌هاي علوم و مهندسی از جمله درمان، بهداشت و تشخیص پزشکی، الکترونیک، ارتباطات، انرژی‌های نو، محیط زیست، حمل ونقل، صنایع هوانوردی و صنعت ساخت و ساز تبدیل…