دغدغه ای که در روزهای پایانی سال در بین خریداران، فروشندگان، سرمایه گذاران و مستاجران شاهد هستیم، وضعیت بازار مسکن و پیش بینی قیمت مسکن در سال 98 می باشد.

وضعیت قیمت مسکن در سال ۹۸

در سال ۹۷ به دلیل نوسانات شدیدی که در بخش ارزی کشور شاهد بودیم، قیمت مسکن به طور کلی از وضعیت نابسامانی برخوردار بود و در ماه های مختلف شاهد افزایش روز افزون قیمت مسکن در کشور به ویژه در…