یکی از اصلی ترین و مهم ترین امکانات سیستم هوشمند به کارگیری سیستم روشنایی هوشمند ساختمان می باشد. در این مقاله با مزایای این سیستم آشنا شوید.

سیستم روشنایی هوشمند ساختمان

امروزه سیستم های هوشمند در ساختمان سازی بسیار رونق یافته و در کشورهای پیشرفته از آنها استفاده های زیادی می شود. ما در این مقاله از ساختمان یار قصد داریم در ارتباط با سیستم روشنایی هوشمند ساختمان صحبت کرده و…