سقف گریلیوم نوعی سقف کاذب مشبک به شمار می آید و در رده سقف های دکوراتیو قرار دارد. جنس این نوع سقف‌ ها معمولا از آلومینیوم، آهن یا ورقه ‌های آلیاژی است.

سقف گریلیوم چیست؟

سقف گریلیوم نوعی سقف کاذب مشبک به شمار می آید و در رده سقف های دکوراتیو و تزئینی قرار دارد. جنس این نوع سقف‌ ها معمولا از آلومینیوم، آهن یا ورقه ‌های آلیاژی است و به دو صورت سقف های…