رنگ آمیزی نمای ساختمان

رنگ آمیزی نمای ساختمان

همان طور که می دانید در صورتی که نمای ساختمان از نمای سیمانی و کنیتکس شکل گرفته باشد بعد از مدتی از جلوه اصلی کاسته شده و زیبایی اولیه خود را از دست می دهد. بدین منظور لازم است بعد…