دیوارپوش های پلیمری و فایبر گلاس

دیوارپوش های پلیمری و فایبر گلاس

استفاده از متریال های جدید و به کارگیری تکنولوژی های جدید در ساختمان سازی باعث می شود فرایند ساختمان سازی سریع تر انجام گرفته، طول عمر مصالح و ساختمان افزایش یابد و در هزینه ها و بهینه سازی انرژی صرفه…