مجتمع تجاری ایران مال هم رده بسیاری از پروژه های بزرگ دنیا از جمله mall of amrica آمریکا و the Trafford center انگلستان و حتی بزرگ تراز آنان نیز می باشد.

نگاهی بر مجتمع تجاری ایران مال

پس از بررسی های متعدد و امکان سنجی های لازم، بهترین مکان برای ساخت این پروژه عظیم حد فاصل بین دو شهر تهران و کرج انتخاب شد و ساخت این پروژه از سال ۱۳۹۰ و در مساحتی به حدود ۱…