فونداسیون پیش ساخته

برای ساخت سریع فونداسیون (پی) می توان از سیستم های فونداسیون پیش ساخته بتنی (Precast Foundations) استفاده نمود.

بتن الیافی هیبریدی

ساخت با بتن الیافی هیبریدی (Hybrid Concrete Construction) ترکیبی از فواید استفاده از قطعات پیش ساخته

پنل پیش ساخته بتنی

با تکنیک پنل پیش ساخته بتنی می توان کف و دیواره ها را بیرون از مکان پروژه (در کارخانه) ساخت