فیلم آسفالت کاری

فیلم آسفالت کاری با شیوه های نوین و ماشین آلات پیشرفته   آسفالت ریزی به امید آن که روزی در کشورمان نیز شاهد چنین کیفیتی در اجرا باشیم …