تجمع کاربران ساختمان یار در شبکه اجتماعی

خدمت همراهان گرامی ساختمان یار با سلام پوزش از اینکه در این مدتی که ما دنبال سرمایه گذار بودیم و شما عزیزان نتوانستید  از خدمات ساختمان یار به آن شکل  که  مد نظر ما و شما بود  وهدف ساختمان یار...