پروژه های مهم ساخت و ساز

مروری بر پروژه های بزرگ ساخت و ساز از نقاط مختلف جهان که واقعا می توان برخی از آنها را شاه کار های دست بشر خواند: شهر آسمانی کوچک (Mini Sky City): چین – برج ۵۷ طبقه ای که در ۱۹…